Premiär!!!!!!!Välkommen till höstens backtempo MTB onsdagen den 21/9 -16

Backtempot MTB kommer att starta vid dammen och köras till utsiktspunkten ca 1 km.

Samling vid vattentornet i Ytterby senast kl.18:00, första start kl.18:30.

Det kommer att bli ett härligt test i din personliga kamp mot klockan. Alla kan ställa upp! Får vi många anmälningar kommer vi att dela upp er i klasser.

Anmäl er på bifogad webblänk:
https://goo.gl/forms/wAbhP1D6COtiBuvw2.
På detta formulär skriverni in erat Kön, Ålder, Namn, Klubbtillhörighet samt E-mailadress.
Skulle ni få problem med anmälningen så får ni höra av er till Anders Bäfver. anders.bafver@telia.com

Regler:
Hjälm är obligatoriskt! Nummerlappen skall fästas på ryggen och hämtas vid startplatsen senast 30 min före första start. Vi kommer starta med 1 minuts mellanrum.
Uppåkande cyklist ska, vid passerandet lämna ett avstånd i sidled på minst 2 meter. Efter 1 km ska den
uppåkte cyklisten ha lämnat minst 25 meters avstånd till den andre.
Detta är roligt och eftersom du enbart tävlar mot klockan kan alla vara med!

Sista anmälningsdag 19 september.

Väl mött :)