För er som anmält er men som inte kan medverka på Stenungsbaden. Länk: Klicka här för att ansluta till mötet Dagordning: Fastställande av röstlängd för mötet Val av ordförande och sekreterare för mötet Val av protokolljusterare tillika rösträknare för

Läs mer

Nu är det dags för årsmöte ! Den här gången kommer vi vara på Stenungsbaden, samt försöka med Teams samtidigt. Vi kommer se till att vi kan hålla rekommenderade avstånd och det är väldigt viktigt att om man känner minsta symtom, så skall man stanna hemma

Läs mer