Mera Monark

Vi väntar fortfarande på Sveriges första Monark lackad i rosa. Sannolikheten är överhängande då klubbens Mr Monark vid flera tillfällen talat sig varm för rosa.