Med fokus på cykling och kamratskap förenat i glädje.   Vive le velo!

Länk till Facebook för att läsa hela inlägget: https://www.facebook.com/groups/161790867361326/permalink/1905029989704063

Då var vi framme vid påsken och bara en vecka kvar tills vi startar med motionscyklingen!
Våren är ju en hektisk tid, båtarna skall skötas om och i sjön, sommarstugan skall målas osv. och motionscyklingen skall startas upp! Dags att raka benen, man vill ju inte råka ut för stilpolisen det första man gör! :-) Många har ju varit i gång länge och en del hela vintern på ett eller annat sätt. Vi håller alla lite olika nivåer så här i början och vi kommer att starta lite mjukt. Det traditionella kosläppet kommer Thomas Kettunen att få den stora äran att få ta hand om! Det är söndagen 24/4, då är alla välkomna att cykla lite distans. Mera information om de olika turerna, tider mm kommer under påskhelgen! Det kommer så klart att bli grus åka och en torsdagstur innan det stora kosläppet på söndagen! Tidigare så körde vi bara på söndagar, därför har det blivit lite som en startdag även om det inte är det nu för tiden! Motionscyklingen har ju fasta starttider och vi utgår alltid från samma startpunkt så det är lätt att komma ihåg! Det hade varit väldigt roligt om även ni som tävlar dyker upp till samlingarna, det blir ju lite mera socialt och skapar en tillhörighet inom klubben. Sen kör vi olika turer, fart och distanser, men ändå roligt att träffas och prata lite innan start! Sociala faktorn är viktig… Säkerheten kommer ALLTID FÖRST när vi cyklar och det är vanliga trafikregler som gäller när vi cyklar i trafiken, och en stor skopa sunt förnuft! Bilar är hårda, cyklister är mjuka! När man svänger in på annan väg i korsningar och rondeller är det viktigt att tänka på att det kan vara många cyklister bakom som också skall hinna ut och igenom korsningen/rondellen innan bilarna kommer och bryter klungan. Om så ändå sker, väntar man in hela klungan så att alla är med innan man fortsätter, viktigt är då att man kommunicerar i klungan! Detsamma gäller även över backkrön, vi håller ihop klungan/gruppen. Man kan cykla långsamt tills alla är med igen. Att cykla i kapp är varken roligt eller bra, kostar massor av kraft och gynnar absolut inte klungan som helhet. I värsta fall kan det bli så illa att man inte orkar cykla i kapp pga. att man är trött, det är motvind och/eller uppförsbacke. Det får inte hända utan alla i gruppen ansvarar för att hålla koll på varandra och att alla är med! Det är även viktigt när det gäller sjukdom mm! En väl samarbetande klunga är en stark grupp och ger alla en möjlighet att känna på hur det är att cykla fortare och längre än man klarar som ensamcyklist där man får ta all motvind själv till exempel. Därför finns det lite regler och signaler som vi använder oss av när vi cyklar ute i trafiken. En länk från Trafikverket och lite lånat och välskrivet från vår granne Team Kungälv!

Lånat från Team Kungälv: (men gäller så klart även i CK Sundet) När vi är ute och cyklar använder vi tecken för att varna varandra för hinder, faror samt få en så säker och smidig cykling som möjligt. När vi ligger på led (bakom varandra) skyms sikten och man ser helt enkelt inte mycket längre än till cyklisten framför. Detta innebär att eventuella hinder kan komma väldigt plötsligt för den cyklist som ligger på hjul. Förste cyklisten signalera så fort en fara upptäcks (dvs. i god tid – inte precis när han själv passerar), men alla som ser ett hinder ska förstås signalera direkt även om de inte ligger först. Alla ska, undantagslöst och direkt, vidarebefordra tecknet till siste person. Känner man sig osäker på att släppa styret för att ge tecken håller man i första hand kvar händerna på styret och där man kan använder man rösten i stället för att signalera. Vanliga tecken när vi cyklar: Sväng höger – höger arm utsträckt till höger Sväng vänster – vänster arm utsträckt till vänster Ett led – en uppåtsträckt hand med ett finger i luften Två par – en uppåtsträckt hand med två fingrar i luften Rondell – en uppåtsträckt hand med ett finger i luften som gör en cirkelrörelse Mötande fordon – Ropa ”möte” Omkörande fordon – Ropa ”bil bakom” Signal – en uppsträckt hand som gör ”prattecken” från cyklisten längst fram som vill veta om alla i klunga är med. Förstärk gärna med rösten och ropa ”signal”. Klart bak – personen längst bak i klungan ropar ”klart bak” för att meddela att alla i klunga är med till exempel efter en rondell, backe eller vid ”signalfråga” från cyklisten längst fram.

När: Onsdagar
Tid: 18:30
Plats: Start onsdag 6 april, Ödsmåls IP
Ålder: 10-18 år

Se bild för mera info, och mejla för intresseanmälan

Upplägg
- Vi utgår från olika platser. Se facebook för info.
- Träningen inriktar sig främst mot XC MTB med inriktning mot tävling för de som vill.
- Vi kommer köra fysträning, intervaller, backträningar m.m huvudsak på stigar i skogen från det      lättaste till det svåraste.
- Vi går igenom teori och teknik.
- Vi tränar ungefär 1,5 – 2h. Efteråt samlas vi och har en kort genomgång.
- Blir vi många delar vi upp oss i olika grupper.
- Även längre turer kan förekomma.

Frågor:  Ulf Sillberg 0733-986800 mtb@cksundet.se 


MTB VTpng

För er som anmält er men som inte kan medverka på Stenungsbaden.

Länk:
Klicka här för att ansluta till mötet


Dagordning:
Fastställande av röstlängd för mötet
Val av ordförande och sekreterare för mötet
Val av protokolljusterare tillika rösträknare för mötet
Fråga om mötet utlysts på rätt sätt
Fastställande av föredragningslista
Verksamhetsberättelse för 2021
Förvaltningsberättelse 2021 (balans- och resultaträkning).
Revisorns berättelse över styrelsens förvaltning för verksamhets/räkenskapsåret 2021
Beviljar årsmötet ansvarsfrihet för styrelsen för den tid revisionen avser
Fastställande av medlemsavgifter för år 2023
Verksamhetsplan för 2021
Fastställande av budget för kommande verksamhets/räkenskapsår.
Behandling av Motioner samt styrelsens förslag.
Val av ledamöter
Övriga förtroendeposter 2022(utanför styrelsen):
IT: Marcus Larsson
Medlemsregister: Jennie Tjulander/Marcus Larsson
Sponsoransvarig/Marknadsföring: Marcus Larsson
Motionssektion: Matz Magnusson
MTB-sektionen Ulf Sillberg
Övriga frågor
Avslutande av formell dagordning.

Information och övrigt program:

Tävlingsredogörelse

Info om ”Vätternrundan 2022”

Motionssektionen

Årets Sundare

Övriga funderingar

Nu är det dags för årsmöte ! Den här gången kommer vi vara på Stenungsbaden, samt försöka med Teams samtidigt. Vi kommer se till att vi kan hålla rekommenderade avstånd och det är väldigt viktigt att om man känner minsta symtom, så skall man stanna hemma ! Vi kommer bjuda på wraps och det finns möjlighet att stanna kvar efteråt ! Anmälan via länken här om man har tänkt medverka på plats. Sista dagen för anmälan är 11:e februari.

Gästföreläsare blir våran egen !! och one and only !!! Michael Olsson

OBS !! det är även dags att förnya ert medlemskap, mer info kommer under nästa vecka ! då vi tittar på ett nytt system via en app !

Anmäl er genom att klicka här !!!!

Underlaget samt länk till mötet kommer mejlas ut ca 1-2 vecka innan mötet, länk till mötet kommer även ligga här på hemsidan.

Motioner eller förslag till föreningen skickas till: info@cksundet.se, senast den 11:e februari

Valberedningens ordförande: Tomas Kettunen nås på: 0723-083504

Sponsorer:

Länkar